Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc là gì?

Rất nhiều người mua bảo hiểm xe máy bắt buộc nhưng khi hỏi 10 người thì cả 10 người đều không biết nó đem lại quyền lợi gì cho người sử dụng (ngoại trừ 1 số người có xe ôtô thì họ biết chút ít) và tại sao họ lại bị bắt buộc phải có khi điều khiển xe máy
Đây tờ giấy bắt buộc phải có khi tham gia giao thông, nhưng có cũng chưa đủ. Không giống như bằng lái xe A1 hiệu lực là vô thời hạn. Loại giấy này phải còn hạn hoặc hiệu lực sử dụng và trên đó phải ghi đúng thông tin biển số xe, trường hợp không có thì phải có số khung / số máy (xe mới đi đăng ký chưa có biển số).
Rất nhiều người cầm trên tay thẻ bảo hiểm xe máy bắt buộc nhưng khi hỏi 10 người thì cả 10 người đều không biết nó đem lại quyền lợi gì cho người sử dụng (ngoại trừ 1 số người có xe ôtô thì họ biết chút ít) và tại sao họ lại bị bắt buộc phải có khi điều khiển xe máy
Trách nhiệm dân sự là gì?
Có thể hiểu đơn giản: bảo hiểm trách nhiệm dân sự là trách nhiệm của 1 cá nhân hay tổ chức gây thiệt hại đến tài sản sức khỏe … của chủ thế khác mà hành vi đó chưa phải là Tội phạm theo bộ luật hình sự.
Vậy trách nhiệm dân sự trong tham gia giao thông là trách nhiệm của người điều khiển xe cơ giới do vi phạm luật giao thông như đi ngược chiều, lấn tuyến, vượt đèn đỏ, … gây va chạm thiệt hại đến chủ thể khác như người đi bộ, xe máy, xe ôtô, nhà, công trình khác…
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì?
Là những cam kết nhà bảo hiểm sẽ bồi thường cho người tham gia bảo hiểm nếu xảy ra trách nhiệm dân sự khi tham gia giao thông theo số tiền trách nhiệm tối đa mà người được bảo hiểm tham gia theo mức phí qui định.
Vậy tại sao lại bắt buộc?
Theo nguyên lý của bảo hiểm là “Lấy số đông bù cho ít kém may mắn”, trong trường hợp có tai nạn thì nhà bảo hiểm bằng số phí thu được từ số đông sẽ bồi thường cho số ít kém may mắn. Điều đó giúp cho một số người vì một lý do nào đó gây tai nạn không phải bỏ trốn có trách nhiệm với tai nạn đã xảy ra theo mức trách nhiệm của bảo hiểm đã tham gia, và không phải bị truy cứu hình sự vì mất khả năng bồi thường cho chủ thể khác.
Mức phí và trách nhiệm bảo hiểm
Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự hiện nay được qui định từ thông tư 126/2008 của BTC ban hành là 66.000 đồng / năm. Mức trách nhiệm về tài sản là 30 triệu / vụ và người là: 50 triệu đồng / người / vụ.
Bồi thường như thế nào?
Nhà bảo hiểm không thể chi trả theo sự dàn xếp của 2 bên mà phải có đối tượng phân rõ trách nhiệm ai gây ra lỗi cho ai để biết bảo hiểm bên nào phải trả tiến cho những thiệt hại đã xảy ra. Đó là cảnh sát giao thông. Căn cứ theo biên bản này nhà bảo hiểm phải chi trả.

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.
Hotline0982901708