Bảng phí bảo hiểm xe máyPDF.InEmail

STT
Loại
Số tiền phải đóng
Trách nhiệm bảo hiểm
Ghi chú
1
bảo hiểm bắt buộc
66.000/ 1 năm (cả VAT)
Trách nhiệm dân sự với người thứ 3 như sau:
- Về người: 50 triệu đồng/người/ vụ
- Về tài sản: 30 triệu đồng/vụ
    
Khi người đi xe máy đi xe và đâm gây tai nạn cho người khác, thì công ty bảo hiểm xe đứng ra đền cho người bị đâm, theo các mức ghi ở trong bảo hiểm, cụ thể ở đây là: BH người là đền tối đa là 50 triệu/người/vụ. Với tài sản là 30 triệu / vụ
Nếu người điều khiển gây tai nạn cho người thứ ba, làm cho người thứ ba gây tai nạn thêm cho người thứ 4 hoặc xe "dính chùm" làm thiệt hại tài sản cho người thứ 5 thứ 6 xung quanh, thì trong phạm vi được bảo hiểm, đơn vị bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả tất cả phần thiệt hại mà chiếc xe được bảo hiểm đã gây ra cho các nạn nhân (sau khi giám định) thay chủ xe.

2
bảo hiểm bắt buộc & bảo hiểm cho người ngồi trên xe
86.000/ 1 năm (cả VAT)
Trách nhiệm dân sự với người thứ 3 như sau:
- Về người: 50 triệu đồng/người/ vụ
- Về tài sản: 30 triệu đồng/vụ
bảo hiểm cho người ngồi trên xe:
Mức trách nhiệm tối đa là 10 triệu/người/ vụ tối đa 2 người
    
Loại bảo hiểm này cũng tượng tự như bảo hiểm bắt buộc có điều bổ xung thêm bảo hiểmcho cả người ngồi trên xe nữa.
Nghĩa là ngoài việc bồi thường cho người bị đâm, thì người lái xe bị tai nạn cũng sẽ được bồi thường. Mức tối đa đền là 10 triệu cho 1người/vụ, nếu xe chở 2 người thì tối đa là 20 triệu

Khi xảy ra tai nạn, để được bảo hiểm, người mua bảo hiểm cần tuân thủ các bước sau:
  • Giữ nguyên hiện trường vụ tai nạn, không được sê dịch hiện trường
  • Báo ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương đến để xét nghiệm hiện trường, vì trong hồ sơ làm bảo hiểm cần có biên bản điều tra tai nạn của công an.
  • Báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm gồm những giấy tờ sau
  • Giấy thông báo tai  nạn và yêu cầu bồi thường (mẫu bên bảo hiểm sẽ cung cấp)
  • Giấy tờ xe và bằng lái xe
  • Các giấy tờ chứng minh thiệt hại về người như: giấy chứng thương, giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật, giấy chứng tử, chi phí mai táng v v…
  • Các giấy tờ chứng minh thiệt hại về tài sản: hóa đơn sửa chữa xe, hóa đơn thay mới tài sản bị thiệt hại
Bản kết luận điều tra tai nạn của công an, trong trường hợp không có kết luận điều tra của công an, thì việc bồi thường sẽ căn cứ vào Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.
Hotline0982901708