Bảo hiểm cháy/hỏa hoạn, nổ mô tô - xe máy

Bảo hiểm cháy/hỏa hoạn, nổ mô tô - xe máy của BIC bảo vệ khách hàng trước những thiệt hại vật chất xảy ra do cháy/hỏa hoạn, nổ bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe/lái xe.
I. PHẠM VI BẢO HIỂM

BIC sẽ bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do cháy/hỏa hoạn, nổ bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe.

II. CÁC RỦI RO LOẠI TRỪ CHÍNH

BIC sẽ không bồi thường đối với các trường hợp sau:

- Hành động cố ý gây tai nạn của lái xe, sử dụng mô tô – xe máy để đua, sử dụng xe để cướp giật tài sản hoặc sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp khác gây tai nạn.

- Khủng bố, chiến tranh và các nguyên nhân tương tự như: nội chiến, bạo động, đình công.

Tải về:
- Tờ rơi giới thiệu sản phẩm
- GCNBH cháy/hỏa hoạn, nổ xe máy

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.
Hotline0982901708